การเตรียมการก่อนการฝึกผสมแพนเธอร์โกลด์ 22 (Panther Gold 2022)

การฝึกผสมแพนเธอร์โกลด์ 22 (Panther Gold 2022) ของการเตรียมการก่อนการฝึก ในเรื่องทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเชิญวิทยากรพิเศษ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มาทำการสอนที่หน่วย ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 4 ครั้ง (สัปดาห์ละ 1 วัน) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่กำลังพล ในการฝึกร่วมกับทหารมิตรประเทศ เรื่องที่ทำการฝึก ประกอบด้วย1. การปฐมพยาบาล2. การดำรงชีพในป่า3. อาวุธศึกษา4. กฎการปะทะ5. ยุทธวิธีระดับกองร้อย6. ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว สำหรับการฝึกผสมแพนเธอร์โกลด์ 22 (Panther Gold 2022) ถือเป็นการฝึกที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ระหว่างกองทัพไทย และกองทัพสหราชอาณาจักร โดยถือเป็นความสำเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารระดับยุทธวิธีร่วมกันทั้งสองกองทัพ และทั้งสองกองทัพจะได้นำไปประยุกต์ใช้ต่อการปฏิบัติการทางทหารที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับความร่วมมือในการฝึกผสมฯ ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในด้านการสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศ ในการพัฒนาการฝึกผสมฯ กับมิตรประเทศอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของกองทัพไทย รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองกองทัพให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น