การเดินทางรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/64

กองพันระวังป้องกัน จัดเตรียมความพร้อม สำหรับการต้อนรับทหารใหม่ประจำปี พ.ศ.2564 ผลัดที่ 2

วันที่ 1 พฤศจิกายน กองพันระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการ กองทัพไทย ได้ทำการเดินทางไปรับทหารใหม่ผลัดที่ 2/64 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยได้จัดเตรียมกำลังพลพร้อมยานพาหนะ ในการเดินทางไปรับทหารใหม่ เพื่อดูแลหทารใหม่ให้ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19

โดยความพร้อม ทางกองพันระวังป้องกันได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัย เฟซชิลด์ ร่วมถึงเจลล้างมือแจกจ่ายให้กับทหารใหม่ทุกนาย และได้ทำการตรวจหาเชื้อ
โควิด-19 ด้วยชุดเครื่องตรวจ ATK เพื่อคัดกรองอย่างละเอียดก่อนการเดินทาง

เมื่อถึง ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ทหารใหม่จะได้รับเครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การฝึก และของใช้ส่วนตัวเฉพาะของตนเอง ทางกองพันระวังป้องกันได้จัดกำลังพลเพื่อคอยดูแล อำนวยความสะดวกตลอดห้วงระยะเวลาในการฝึก เพื่อเสริมสร้างให้เหล่าทหารใหม่ผลัด 2/64 ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความรู้ความสามารถในการเป็นกำลังพลของกองทัพไทยต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น