การฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 1

การฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/64

กองพันระวังป้องกัน ได้ดำเนินการในการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 1 ตามหลักสูตรเป็นเวลา 8 สัปดาห์

ในห้วงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 14 กรกฎาคม 2564 (2 สัปดาห์) จะเป็นการดำเนินการกักตัว เพื่อตรวจสอบเชื้อไวรัสโควิด – 19

และมีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้กับทหารใหม่ ในระยะเวลาดังกล่าว

ห้วงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึง 25 สิงหาคม 2564 (6 สัปดาห์)
เป็นการดำเนินการฝึกทหารใหม่ตามหลักสูตร เพื่อเพิ่มทักษะการใช้อาวุธ ยุทธวิธี และองค์ความรู้ในการเป็นทหารที่สมบูรณ์
ให้กับทหารใหม่ เพื่อพร้อมสำหรับการเป็นพลทหารที่มีความสามารถต่อไป อีกทั้งยังเสริมสร้างความอดทน ความมีระเบียบวินัย
และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน..

บรรยากาศการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/64

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น